Address Details

Address:
TU32XvjDNkxEkqxCgQQWEKmoMxTz8NECUV
Staked:
950000000
Transactions:
882
balance:
78490832851035

Tokens

Token Token ID Type Amount
Tritoncrash TRC10 78490832851035
Tritoncrash TRC10 9388625
Tritoncrash TRC10 1000
Tritoncrash TRC10 123
TRC20 10000
TRC20 90783069320327
TRC20 4107748300656015912
TRC20 30000000000000000
TRC20 100
TRC20 2400
TRC20 1000000
TRC20 1000000000000000000
TRC20 13200
TRC20 1600000000
TRC20 754600
TRC20 5000000
TRC20 1100000
TRC20 42000652780
TRC20 1000000000000000000
TRC20 11000000
TRC20 10000000
TRC20 1000000000
TRC20 10000000000000000
TRC20 10000

Transactions

From To Token Amount Time

Votes

Node Votes Total votes of node
OKCoinJapan 700000000 929008456
StakedTron 250000000 824954441